Energetika

Společnost ESON s.r.o. je držitelem licencí na distribuci a obchod s elektrickou energií, zemním plynem a tepla. Současně je provozovatelem veškerých inženýrských sítí nacházejících se v průmyslovém areálu TONASO Holding a.s.

S ohledem na historii průmyslové zóny TONASO Holding a.s. jsou inženýrské sítě dostatečně dimenzovány a pokrývají téměř celou průmyslovou zónu.

Elektrická energie

 • Připojení distribuční sítě dvěma nezávislými přívody
 • Připojení na hladině VN
 • Dostatečná kapacita připojení v celé průmyslové zóně
 • Možnost transformace na různé napěťové hladiny
Technické parametry distribuční sítě:
Hladina připojení: VN 22 kV
Transformace: 6 kV, 0,5 kV, 0,4 kV

Zemní plyn

 • Připojení distribuční sítě pomocí dálkovodního, vysokotlakého plynového potrubí
 • Dostatečná kapacita připojení v celé průmyslové zóně
 • Možnost redukce na různé tlakové hladiny

Technické parametry distribuční sítě:
Typ připojení: vysokotlaké, dálkovod
Redukční stanice: středotlaký rozvod, nízkotlaký rozvod
Denní maximální odběr: 10.000m3 

Teplo

 • Připojení distribuční sítě do primární distribuční sítě teplárny
 • Dostatečná kapacita připojení v centrální části průmyslové zóny
 • Možnost redukce na nižší tlakové úrovně
Technické parametry distribuční sítě:
Typ připojení: primární
Forma tepla: pára na mezi sytosti
Teplota: 180°C Tlak: max. 1,2 MPa Kapacita: 2,4 MWh

Voda

 • Distribuční vodárenská sít je připojena dvěma nezávislými přívody
 • Rozvod pitné vody v celé průmyslové zóně
 • Dešťová, splašková a chemická kanalizace Vlastní neutralizační stanice pro chemickou kanalizaci
 • Průmyslová voda
Technické parametry distribuční sítě:
Typ vody: pitná, průmyslová (filtrovaná)
Tlak: 1,0 MPa Kapacita: až 100m3/hod

Nezávazná poptávka

Shadow

ESON s.r.o.

Provozovna
U Tonasa 172/2, PSČ 403 31
Ústí nad Labem

ico phone +420 475 245 111
ico e-mail eson@eson-ul.cz
Mapka