Odstávka energií v PZ TONASO 11.6.2022 - 19.6.2022

E S O N s.r.o. 2602 – elektroenergetika


 

Program elektro odstávky v termínu od 11. června 2022, 6:00 hod. do 19. června 2022, 18:00 hod. v areálu PZ TONASO

Sobota 11. června 6:00 – 14:00 hod.

Rozsah prací: Rozvodna TK: Dílčí revize vysokonapěťového rozvaděče 6 kV a sběrnic, revize

transformátorů č.1 a č.2 měření izolačních stavů, kontrola proudových měničů a elektroměrů, údržba vysokonapěťových odpojovačů, kontrola dieselgenerátoru KJA 94, revize nabíječky

elektromobilů, kontrola rozvaděče MaR – ovládání páry a čerpání vody

 

Bude odpojeno: Rozvodna TK: Autodoprava ESON, zásobník D5 chlorid vápenatý, zásobníky CaCl2, Vodní sklo - polotovary, Vodní sklo – expedice, Vodní sklo - speciality, Nové šatny VS – specialtity,

Chloramon, Anhydro, Vironex, Energetické opravny, RM-Lines depo, plátěná hala u VS, stroje a

příslušenství Horák, HA-LO dílna + kanceláře, hlavní vrátnice Tonaso, Pokver kanceláře + hala,

Minorec garáže + stáčiště olejů Minorec, Ekosfera, Garni, Metrostav šatny u kotlárny, modelárna,

kladkostrojovna, Toptrans hala,Toptrans kanceláře + sociálky, Eson sklady, jímací objekt, Esen,

Stavitelství Skameza, Kršňák ml. Prona Kršňák, neutralizační stanice, KP Valves, Benko, stáčení PHM - Kudrna, Cézar, Helgos, nabíječka elektromobilů ESON, vysokozdvižky Eson (staré Anhydro)

 

Bude odpojeno: R 01 v TK: Čerpadla v jímacím objektu, Vironex, HA-LO kanceláře, hlavní vrátnice, Pokver, Skameza, Kršňák ml. Prona Kršňák, TOPTRANS, depo, buňka solanky, Helgos, desilikace, kompenzace účiníku NN

 

Neděle 12. června 6:00 – 14:00 hod.

Rozsah prací: Rozvodna TK: Revize živých částí NN, kontrola odpínačů na jednotlivých vývodech, dotažení spojů, vyčištění rozvaděčů, kontrola izolačních stavů a izometů, kontrola rozvaděče

kompenzace jalové energie, revize a kontrola frekvenčních měničů čerpadel Labské vody, revize

elektroinstalace pro výtokový stojan požární vody.

 

Bude odpojeno: Rozvodna TK: Autodoprava ESON, zásobník D5 chlorid vápenatý, zásobníky CaCl2, Vodní sklo - polotovary, Vodní sklo – expedice, Vodní sklo - speciality, Nové šatny VS – specialtity,

Chloramon, Anhydro, Vironex, Energetické opravny, RM-Lines depo, plátěná hala u VS, stroje a

příslušenství Horák, HA-LO dílna + kanceláře, hlavní vrátnice Tonaso, Pokver kanceláře + hala,

Minorec garáže + stáčiště olejů Minorec, Ekosfera, Garni, Metrostav šatny u kotlárny, modelárna, kladkostrojovna, Toptrans hala,Toptrans kanceláře + sociálky, Eson sklady, jímací objekt, Esen,

Stavitelství Skameza, Kršňák ml. Prona Kršňák, neutralizační stanice, KP Valves, Benko, stáčení PHM -

Kudrna, Cézar, Helgos, nabíječka elektromobilů ESON, vysokozdvižky Eson (staré Anhydro)

 

Pondělí 13. června 6:00 – 14:00 hod.

Rozsah prací: Rozvodna cukrovar střed a P3: Revize živých částí NN, kontrola odpínačů na jednotlivých vývodech, dotažení spojů, vyčištění rozvaděčů, kontrola izolačních stavů a izometů, kontrola propojovacího rozvaděče 400V.

 

Bude odstaveno: Rozvodna cukrovar střed a P3: Autodoprava ESON - dílna, stroje a příslušenství Horák 500/400V, Metrostav šatny u Kotlárny, RM-LInes, HA-LO dílna, P3 500/400V,Vodní sklo - expedice, vysokozdvižky Eson (staré Anhydro)– sklad, Minorec – garáže + stáčiště olejů, Feast – hala, Garni, Koutník, stáčení PHM - Kudrna, Cézar, stáčení PHM - Kudrna, Garni sklad, bezpečnostní kamera na rozvodně, kamera na lokodepu + zabezpečovací systém.


Úterý 14. června 6:00 – 14:00 hod.

Rozsah prací: Rozvodna PT 500V: Dílčí revize transformátoru č.1 6/0,5 kV, kontrola izolačních stavů

a izometů, kontrola rozvaděče kompenzace účiníku a regulátoru RQ 5, kontrola odpínačů na jednotlivých vývodech, dotažení spojů, vyčištění rozvaděčů.

 

Bude odstaveno : rozvodna PT 500V: provozy výroby vápenného mléka a reakční věže, nové kaly,

hlavní rozvodna 500V, Energovod – nový transformátor.

 

Středa 15. června 6:00 – 14:00 hod.

Rozsah prací: PZ TONASO : Kontrola transformátorů ve stykovnách , kontrola venkovních rozvaděčů v areálu + drobné opravy (nátěry, polepy, promazávání atd.) Provoz PZ TONASO Holding nebude nijak omezen!!!!

 

Čtvrtek 16. června 6:00 – 14:00 hod.

Rozsah prací: Hlavní rozvodna: Údržba bateriové sady, kontrola kompresorů a rozvodu vzduchu, kontrola a revize záložních transformátorů č.1;č.2;č.3 měření izolačních stavů.

Bude odstaveno: Hlavní rozvodna: Provoz PZ TONASO Holding nebude nijak omezen!!!!

 

Pátek 17. června 6:00 – 14:00 hod.

Rozsah prací: Hlavní rozvodna 400V: Dílčí revize transformátoru č.3 a 4, měření izolačního stavu a doplnění transformátorového oleje, kontrola rozvaděčů NN 400V, kontrola jednotlivých vývodů, dotažení spojů, vyčištění rozvaděčů.

 

Bude odstaveno: Hlavní rozvodna: Rozvaděče NN 400V, vápenka 500/400V, nové kaly, Energovod, Trnavský - CleanHome, Abundatia, vrátnice Labe + silniční váha, přečerpávací stanice, rozvaděč RIS, stáčení PHM „pod haldou“, kryt CO pod haldou, správní budova, laboratoř, truhlárna Zázvorka, vlečka Eson, kryt CO – pod hodinama, Meteopress, Metrostav – strojní dílny 500/400V, internet – komín, JPR Realizace, regulační stanice plynu RS 10 000 (dodávka plynu nebude přerušena !!!!)

 

Sobota 18. června 6:00 – 18:00 hod.

Bude odstaveno: Předávací trafostanice a Hlavní rozvodna : Rozvody VN 22/6.3/0,5/0,4 kV

 

BEZPROUDÍ V CELÉM AREÁLU TONASA,VČETNĚ TELEFONNÍ SÍTĚ, FILTROVANÉ

VODY, PÁRY, INTERNETU

 

Rozsah prací: Rozvodna PT: Kontrola vysokonapěťových rozvaděčů a vypínačů, kontrola nastavení nadproudových a zkratových ochran, vyčištění rozvaděčů 22kV, šín a izolátorů, doplnění

transformátorového oleje.

 

Pokud nedojde k nepředvídatelným poruchám nebo závažnějším závadám, bude el. energie spuštěna těsně po 14 hodině. (Od 14:00 – 18:00 hod. rezerva)

 

Neděle 19. června 6:00 - 18:00 hod.(Po 12:00 hod. rezerva pro případ nepředvídatelných událostí)

Tento den je ponechán jako rezerva, o případných změnách budete včas informováni.

 

Během plánované roční odstávky může docházet ke krátkodobým výpadkům elektrické energie, nebo k časovým posunům.

 

V Ústí nad Labem dne 06.04.2022                                   Vypracoval: Pavel Gregor – Manažer energetiky


Ke stažení v PDF verzi.

Odstávka energií v PZ TONASO 11.6.2022 - 19.6.2022

Nezávazná poptávka

Shadow

ESON s.r.o.

Provozovna
U Tonasa 172/2, PSČ 403 31
Ústí nad Labem

ico phone +420 475 245 111
ico e-mail eson@eson-ul.cz
Mapka