Odstávka energií v PZ TONASO od 08.6.2024 do 16.6.2024

E S O N s.r.o. 2602 – elektroenergetika

Program elektro odstávky v termínu od 8. června 2024, 6:00 hod. do 16. června 2024, 18:00 hod. v areálu PZ TONASO

 

Sobota 8. června 6:00 – 14:00 hod.

Rozsah prací: Rozvodna TK: Dílčí revize vysokonapěťového rozvaděče 6 kV a sběrnic, revize transformátorů č.1 a č.2 měření izolačních stavů, kontrola proudových měničů a elektroměrů, údržba vysokonapěťových odpojovačů, kontrola dieselgenerátoru KJA 94, revize nabíječky elektromobilů, kontrola rozvaděče MaR – ovládání páry a čerpání vody

 

Bude odpojeno: Rozvodna TK: Autodoprava ESON, zásobník D5 chlorid vápenatý, zásobníky CaCl2, Vodní sklo - polotovary, Vodní sklo – expedice, Vodní sklo  - speciality, Nové šatny VS – speciality, Chloramon, Anhydro, Vironex, Energetické opravny, RM-Lines - depo, plátěná hala u VS, METEOPRESS, HA-LO dílna + kanceláře, hlavní vrátnice Tonaso, Minorec  garáže + stáčiště olejů Minorec, Ekosfera, Garni, Toptrans hala, Toptrans kanceláře + sociálky, Eson sklady, jímací objekt, Stavitelství Skameza, NOE´S, neutralizační stanice, KP Valves, Benko, stáčení PHM - Kudrna, Cézar, Helgos, nabíječka elektromobilů ESON, vysokozdvižky Eson (staré Anhydro), docházkový systém na hlavní vrátnici

 

Bude odpojeno: R 01 v TK: Čerpadla v jímacím objektu, Vironex, HA-LO kanceláře, hlavní vrátnice, Skameza, TOPTRANS, depo, buňka solanky, Helgos, desilikace, kompenzace účiníku NN

 

Neděle 9. června 6:00 – 14:00 hod.

Rozsah prací: Rozvodna TK: Revize živých částí NN, kontrola odpínačů na jednotlivých vývodech, dotažení spojů, vyčištění rozvaděčů, kontrola izolačních stavů a izometů, kontrola rozvaděče kompenzace jalové energie, revize a kontrola frekvenčních měničů čerpadel Labské vody, revize elektroinstalace pro výtokový stojan požární vody.

 

Bude odpojeno: Rozvodna TK: Autodoprava ESON, zásobník D5 chlorid vápenatý, zásobníky CaCl2, Vodní sklo - polotovary, Vodní sklo – expedice, Vodní sklo  - speciality, Nové šatny VS – specialtity, Chloramon, Anhydro, Vironex, Energetické opravny, RM-Lines depo, plátěná hala u VS, METEOPRESS, HA-LO dílna + kanceláře, hlavní vrátnice Tonaso, Minorec  garáže + stáčiště olejů Minorec, Ekosfera, Garni, Toptrans hala, Toptrans kanceláře + sociálky, Eson sklady, jímací objekt, Stavitelství Skameza, NOE´S, neutralizační stanice, KP Valves, Benko, stáčení PHM - Kudrna, Cézar, Helgos, nabíječka elektromobilů ESON, vysokozdvižky Eson (staré Anhydro), docházkový systém na hlavní vrátnici

 

Pondělí 10. června 6:00 – 14:00 hod.

Rozsah prací: Rozvodna cukrovar střed a P3: Revize živých částí NN, kontrola odpínačů na jednotlivých vývodech, dotažení spojů, vyčištění rozvaděčů, kontrola izolačních stavů a izometů, kontrola propojovacího rozvaděče 400 V.

 

Bude odstaveno: Rozvodna cukrovar střed a P3: Autodoprava ESON – dílna, METEOPRESS 500/400V, RM-Lines, HA-LO dílna, P3 500/400V, Vodní sklo - expedice, vysokozdvižky Eson (staré Anhydro) – sklad, Minorec – garáže + stáčiště olejů, Garni sklad, stáčení PHM - Kudrna, Cézar.

 

 

 

 

 

Úterý 11. června 6:00 – 14:00 hod.

Rozsah prací: Rozvodna PT 500V: Dílčí revize transformátoru č.1 - 6/0,5 kV, kontrola izolačních stavů a izometů, kontrola rozvaděče kompenzace účiníku a regulátoru RQ 5, kontrola odpínačů na jednotlivých vývodech, dotažení spojů, vyčištění rozvaděčů.

 

Bude odstaveno: rozvodna PT 500 V: provozy výroby vápenného mléka a reakční věže, nové kaly,

hlavní rozvodna 500 V.

 

Středa 12. června 6:00 – 14:00 hod.

Rozsah prací: PZ TONASO: Kontrola transformátorů ve stykovnách, kontrola venkovních rozvaděčů v areálu + drobné opravy (nátěry, polepy, promazávání atd.)  Provoz PZ TONASO Holding nebude nijak omezen!!!!

 

Čtvrtek 13. června 6:00 – 14:00 hod.

Rozsah prací: Hlavní rozvodna: Údržba bateriové sady, kontrola kompresorů a rozvodu vzduchu, kontrola a revize záložních transformátorů č.1; č.2; č.3 měření izolačních stavů.

Bude odstaveno: Hlavní rozvodna: Provoz PZ TONASO Holding nebude nijak omezen!!!!

 

Pátek 14. června 6:00 – 14:00 hod.

Rozsah prací: Hlavní rozvodna 400 V: Dílčí revize transformátoru č.3 a 4, měření izolačního stavu a doplnění transformátorového oleje, kontrola rozvaděčů NN 400 V, kontrola jednotlivých vývodů, dotažení spojů, vyčištění rozvaděčů.

 

Bude odstaveno: Hlavní rozvodna: Rozvaděče NN 400 V, vápenka 500/400V, nové kaly, Trnavský - CleanHome, vrátnice Labe + silniční váha, přečerpávací stanice, rozvaděč RIS, stáčení PHM „pod haldou“, kryt CO pod haldou, správní budova, laboratoř, vlečka Eson, kryt CO – pod hodinama, nová dílna údržby, elektroúdržby, internet – komín, JPR Realizace, regulační stanice plynu RS 10 000 (dodávka plynu nebude přerušena !!!!) BUDE ODSTAVENA INTERNETOVÁ SÍŤ!!!!

 

Sobota 15. června 6:00 – 18:00 hod.

Bude odstaveno: Předávací trafostanice a Hlavní rozvodna: Rozvody VN 22/6.3/0,5/0,4 kV

Výrobna Smart Energies PPS s.r.o. na obou VN přívodech/vývodech.

BEZPROUDÍ V CELÉM AREÁLU TONASA, VČETNĚ TELEFONNÍ SÍTĚ, FILTROVANÉ VODY, PÁRY, INTERNETU

 

Rozsah prací: Rozvodna PT: Kontrola vysokonapěťových rozvaděčů a vypínačů, kontrola nastavení nadproudových a zkratových ochran, vyčištění rozvaděčů 22kV, šín a izolátorů, doplnění transformátorového oleje. Odstavení výrobny Smart Energies PPS s.r.o. 22kV.

 

Pokud nedojde k nepředvídatelným poruchám nebo závažnějším závadám, bude el. energie spuštěna těsně po 14 hodině. (Od 14:00 – 18:00 hod. rezerva)

 

Neděle 16. června 6:00 - 18:00 hod. (Po 12:00 hod. rezerva pro případ nepředvídatelných událostí)

Tento den je ponechán jako rezerva, o případných změnách budete včas informováni.

 

Během plánované roční odstávky může docházet ke krátkodobým výpadkům elektrické energie, nebo k časovým posunům.

 

 

 

V Ústí nad Labem dne 26.04.2024                                Vypracoval: Pavel Gregor – Manažer energetikyKe stažení v PDF verzi.

Odstávka energií v PZ TONASO od 08.6.2024 do 16.6.2024

Nezávazná poptávka

Shadow

ESON s.r.o.

Provozovna
U Tonasa 172/2, PSČ 403 31
Ústí nad Labem

ico phone +420 475 245 111
ico e-mail eson@eson-ul.cz
Mapka